Kde nás najdete

CITY OFFICE s.r.o.

Slezská 169/10
Praha 2, 120 00
Česká Republika

 

IČ: 25948792
DIČ: CZ25948792

 

Tel:   +420 222 514 227
Fax:  +420 222 514 227
Mob: +420 723 571 822

 

Kudy k nám:

phoca_thumb_s_kde-nas-najdete

Prodej ready-made společnosti


Chcete začít ihned podnikat? Nechcete podstupovat zdlouhavou a složitou proceduru zakládání obchodní společnosti vlastními silami? Pak využijte naší nabídky a pořiďte si předem založenou tzv. ready-made společnost, která Vám bude ihned k dispozici.

Co jsou ready-made společnosti a jejich výhody:

 • jsou již zapsány v obchodním rejstříku a byly založeny výhradně za účelem prodeje koncovému klientovi
 • nikdy nevykonávaly žádnou činnost, nemají tedy žádné závazky ani pohledávky
 • mají plně splacený základní kapitál 
 • klient za ně může ihned začít jednat

V rámci prodeje ready-made společnosti zajišťujeme následující služby:

 • Zpracování veškeré potřebné dokumentace k převodu
 • Uspořádání valné hromady za účelem provedení změn ve společnosti:
  • změna obchodní firmy (názvu) společnosti
  • změna sídla společnosti
  • výměna osob jednajících jménem společnosti a změna způsobu jednání jménem společnosti
  • výměna osob v orgánech společnosti
  • změny v osobách společníků
  • změna výše základního kapitálu společnosti
  • změna předmětu podnikání / předmětu činnosti
  • změny druhu a formy akcií
  • zřízení a zrušení prokury
 •  Zastoupení při jednání s finančním úřadem, živnostenským úřadem a jinými orgány státní správy
 •  Zařízení výpisů z registru živnostenského podnikání (dříve živnostenský list) a koncesních listin
 •  Zpracování a podání návrhu na zápis změn ve společnosti do obchodního rejstříku
 •  Registrace společnosti k dani z příjmu právnických osob, DPH a jiným daním

Základní cena  ready-made společností  pro Vás  zahrnuje:                                      

 • náklady na založení společnosti a prvozápis do obchodního rejstříku
 • registraci k dani z příjmu
 • převod 100% obchodního podílu (v případě dělení obchodního podílu na více osob, cena nezahrnuje platbu za notářský zápis)
 • odvolání jednatele a jmenování nového jednatele, případně prokuristy
 • vyřízení volných živností (výpis z registru živnostenského podnikání)
 • správní poplatek - ohlášení živnosti
 • ověření potřebných listin a podpisů
 • zpracování a podání návrhu na zápis změn ve společnosti do obchodního rejstříku
 • soudní poplatek za zápis změn v obchodním rejstříku
 • oznámení změn státním úřadům (finanční úřad, živnostenský úřad)
 • předání veškerých dokumentů, které se týkají kupované společnosti

Kupující potřebuje následující doklady:

nový statutární orgán (jednatel) : 

 • platný občanský průkaz nebo pas
 • čistý výpis z rejstříku trestů


nový společník :

 • platný občanský průkaz nebo pas